คู่มือลดเวลาเรียน(สพฐ.58)

pic

ดาวน์โหลดคู่่มือ

คู่มือบริหารลดเวลาเรียน
คู่มือลดเลาเรียนป.1-3
คู่มือลดเวลาเรียน ม.1-3
คู่มือลดเวลาเรียนป.4 -6

คู่มือICARE

 

Advertisements
%d bloggers like this: