ศน.คณุตม์ แสนอาจ

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
คลิก
1 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหลักปรัชญา ศกพ. สู่สถานศึกษา (แก้ไขปฏิทิน)
2 กลไกในการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง สพฐ.
3 เครื่องมือประเมินสถานศึกษาพอเพียง (ศธ.)
อื่น ๆ  เอกสารเกี่ยวกับสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างแผนบูรณาการ  Art_m2
                                    Career_po2_2
                                     Eng_m1
Social_po3

 
MV อยู๋อย่างพอเพียง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: