ภาพการอบรมเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สพป.สน.1 โดยกลุ่มนิเทศฯกลุ่มงานหลักสูตรฯ จัดอบรมให้ความรู้ครูเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา วันที่ 29-30 พ.ย. 2554 ณ ห้องประชุมชั้นสามอาคารอำนวยการ สพป.สกลนครเขต 1


                                                                            คลิกดูภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: