ประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้้น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำโครงการประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น“โลกใสในจอสวย”ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและภัยพิบัติทางธรรมชาติ สู่สาธารณะ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้แก่โรงเรียนที่ส่งบทร่าง(Script) และผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ดาวน์โหลด     ใบสมัคร รายละเอียดการประกวดหนังสั้น รายละเอียดการประกวดหนังสั้น2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: