“5 ระบบหลัก” สู่จุดเปลี่ยนการพัฒนาปฐมวัย คุณภาพที่สร้างได้

capture-20140114-042813
“ถ้าเด็กเติบโตอย่างไม่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลถึงศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาประเทศและอนาคตของชาติในที่สุด ดังนั้นแนวทางการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เข้มแข็ง โดยใช้กระบวนการพัฒนาสู่ความเลิศทั้ง 5 ระบบ จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยและ ศพด. ได้
      จาก http://www.isranews.org/thaireform-other-news/item/26488-child_26488.html

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: