คู่มือลดเวลาเรียน(สพฐ.58)

pic

ดาวน์โหลดคู่มือ

คู่มือลดเวลาเรียนป.4 -6

คู่มือลดเวลาเรียน ม.1-3

คู่มือลดเลาเรียนป.1-3

คู่มือบริหารลดเวลาเรียน

ppt

นโยบายลดเวลเรียนปรับPPT1

แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่่มเวลารู้ PPT2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: