เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

คำชี้แจงการอ่าน (ป.๑)
คำชี้แจงการอ่าน (ป.๒)
คำชี้แจงการอ่าน (ป.๓)
คำชี้แจงการอ่าน (ป.๔)
คำชี้แจงการอ่าน (ป.๕)
คำชี้แจงการอ่าน (ป.๖)
คำชี้แจงการเขียน (ป.๑)
คำชี้แจงการเขียน (ป.๒)
คำชี้แจงการเขียน (ป.๓)
คำชี้แจงการเขียน (ป.๔)
คำชี้แจงการเขียน (ป.๕)
คำชี้แจงการเขียน (ป.๖)
เครื่องมือการเขียน (ป.๑)
เครื่องมือการเขียน (ป.๒)
เครื่องมือการเขียน (ป.๓)
เครื่องมือการเขียน (ป.๔)
เครื่องมือการเขียน (ป.๕)
เครื่องมือการเขียน (ป.๖)
เครื่องมือการอ่าน (ป.๑)
เครื่องมือการอ่าน (ป.๒)
เครื่องมือการอ่าน (ป.๓)
เครื่องมือการอ่าน (ป.๔)
เครื่องมือการอ่าน (ป.๕)
เครื่องมือการอ่าน (ป.๖)
แบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียงคำพื้นฐาน (การอ่านข้อความ)(ป.๑)
แบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียงข้อความ (ป.๒)
แบบบันทึกคะแนนการออกเสียงยทร้อยกรอง (ป.๓) 
แบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองแต่อ่านแบบร้อยแก้ว (ป
แบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว (ป.๕)
แบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว (ป.๖)

คู่มือ

1 ความเห็น (+add yours?)

  1. แหวนเพชร ทวีศักดิ์สมบูรณ์
    ม.ค. 13, 2016 @ 21:39:06

    แบบทดสอบทุกระดับชั้นจัดทำได้ดีมากค่ะ ตามตัวชี้วัด

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: