แบบสอบถามข้อมูลเพื่อการนิเทศ

ป้ายติดหน้าโรงเรียน

ป้ายติดหน้าโรงเรียน

การติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมระดับเขตตรวจราชการ 11

                                                                  qr code

แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สกลนคร เขต ๑

แนวทางการดำเนินงานโครงการคุณธรรม สพฐ สพป.สกลนคร เขต ๑

ชื่อโรงเรียน ตามศูนย์

ดาวน์โหลด ไฟล์นำเสนอ และเอกสาร/คู่มือ (ด้านล่าง)
https://drive.google.com/drive/folders/0BzImB1Ek_cwIczg2bXpZa1huMms

การรับสมัครเข้ารับการพัฒนาการจัดทำภาพยนตร์สั้น โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ใบสมัคร
1495525576x2107352317_4
แนวทางและเกณฑ์
1495525576x2107352317_3
รายชื่อโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ชื่อโรงเรียน ตามศูนย์

 

 

คำสั่งอบรมคุณธรรม

คำสั่งอบรมคุณธรรม.6

แบบกรอกข้อมุลผู้เข้าอบรมร.ร.คุณธรรม สพป.สน.1

Previous Older Entries