ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม เกี่ยวกับ หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียงฯ

111                                                               ดาวน์โหลดหนังสือ
ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม
หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
แบ่งเป็น 13 ไฟล์ เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วนำมารวมกัน จะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 202 หน้า พร้อมปกหน้าหลัง
ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17910 หนังสือ จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

เพิ่มเติม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศน.คณุตม์ แสนอาจ

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
คลิก
1 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหลักปรัชญา ศกพ. สู่สถานศึกษา (แก้ไขปฏิทิน)
2 กลไกในการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง สพฐ.
3 เครื่องมือประเมินสถานศึกษาพอเพียง (ศธ.)
อื่น ๆ  เอกสารเกี่ยวกับสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างแผนบูรณาการ  Art_m2
                                    Career_po2_2
                                     Eng_m1
Social_po3

 
MV อยู๋อย่างพอเพียง