แบบแจ้งรายชื่อการประชุมสะท้อนผลการดำเนินงานร.ร.คุณธรรม

Advertisements

สิ่งที่ส่งมาด้วยเรื่องสะท้อนผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ กำหนดการสะท้อนผล สกล1@
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมฯสะท้อนผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
สพป.สกลนคร เขต ๑   วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดสกลนคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ แบบบันทึกการสะท้อนผล
สิงที่ส่งมาด้วย ๔ รายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ที่ผ่านการอบรม  ชื่อโรงเรียน ตามศูนย์

 

 

แบบฟอร์มวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการขยะ สพป. สกลนคร เขต ๑

เว็บที่ให้ ความรู้เกี่ยวกับ Best Practices

http://www.reo9.moe.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=107:-best-practices-9&catid=37:-9&Itemid=73

http://www.kruchiangrai.net/2013/08/17/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-best-pract/

http://lib.rmutsv.ac.th/sk/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfilesfiles/e-Doc/Best%20Practice.pdf

http://qa.bu.ac.th/buqa/index.php/kmqa/53-best-practice

https://www.gotoknow.org/posts/430926

รายชื่อผู้เข้าประชุมเตรียมจัดการแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตกรรมฯครั้งที่66 สพป.สน.1

รายชื่อเข้าร่วมประชุม

แบบลงทะเบียนอบรมการใช้งาน G-Chat

แบบกรอกข้อมูลเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ สพป.สกลนคร เขต 1

Previous Older Entries