สมอง..กับแท็บเล็ต

ดร.พรพิไล  เลิศวิชา ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองกับการเรียนรู้ แนะนำ และให้ความรู้เรื่องสมอง กับการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนการสอน     คลิกเลยดูรายละเอียด

เรียนรู้เรื่องแท็ปเล็ต(Tablet) 14 ตอน

เรียนรู้เรื่องแท็ปเล็ต(Tablet) 14 ตอน   คลิกเลย