ภาพยนต์สั้นส่งเสริมคุณธรรมฯ รางวัลชมเชยระดับประเทศ ร.ร.บ้านต้อนฯ สพป.สกลนคร เขต ๑

ลิงค์ภาพยนตร์สั้น ผลงาน ร.ร.บ้านต้อนฯ

 

 

 

 

การดำเนินงานร.ร.คุณธรรม สพฐ. ร.ร. บ้านบัวฯ สพป.สกลนคร เขต ๑

การปลูกฝังค่านิยม12 ประการ/ร.ร.บ้านนาอ่างม่วงคำ

การดำเนินงานร.ร.คุณธรรม/ร.ร.บ้านพังขว้างเหนือฯ