การรับสมัครเข้ารับการพัฒนาการจัดทำภาพยนตร์สั้น โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ใบสมัคร
1495525576x2107352317_4
แนวทางและเกณฑ์
1495525576x2107352317_3
รายชื่อโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ชื่อโรงเรียน ตามศูนย์

 

 

แบบฟอร์มวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการขยะ สพป. สกลนคร เขต ๑

เว็บที่ให้ ความรู้เกี่ยวกับ Best Practices

http://www.reo9.moe.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=107:-best-practices-9&catid=37:-9&Itemid=73

http://www.kruchiangrai.net/2013/08/17/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-best-pract/

http://lib.rmutsv.ac.th/sk/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfilesfiles/e-Doc/Best%20Practice.pdf

http://qa.bu.ac.th/buqa/index.php/kmqa/53-best-practice

https://www.gotoknow.org/posts/430926

รายชื่อผู้เข้าประชุมเตรียมจัดการแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตกรรมฯครั้งที่66 สพป.สน.1

รายชื่อเข้าร่วมประชุม

แบบลงทะเบียนอบรมการใช้งาน G-Chat

แบบกรอกข้อมูลเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ สพป.สกลนคร เขต 1

รวมลิงค์ FB/ิ ิblock ของร.ร.

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม https://www.facebook.com/nonhorm.school?fref=ts

โรงเรียนไพศาลวิทยา  https://www.facebook.com/nakamwittayakan?Fred=ts
รร.บ้านนาคำว้ทยาคาร https://www.facebook.com/nakamwittayakan?Fred=ts.
โรงเรียนบ้านไร่นาดี  https://www.facebook.com/profile.php?id=100001895514935&fref=ts
โรงเรียนบ้านเชิงดอย https://www.facebook.com/cheungdoi.kutbak.3?fref=ts
รงเรียนบ้านกุดน้ำใส  https://www.facebook.com/profile.php?id=100007257229177&fref=ts
https://www.facebook.com/nakamwittayakan?pagesโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอคุรุราษฎร์ชูวิทย์/626455747440052??fref=ts
โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า  http://www.ntk.ac.th/
https://www.facebook.com/โรงเรียนชุมชนนิรมัย-1944269219131086/?fref=ts
https://www.facebook.com/โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา-1592038394378299/?fref=ts
โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว https://www.facebook.com/anubanphonnagaewSchool?fref=ts

Previous Older Entries