คำสั่งอบรมคุณธรรม

คำสั่งอบรมคุณธรรม.6

ประกาศสพฐ.การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมฐ.กศ.ประสพผลสำเร็จประจำปี ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด ประกาศ
4306
4306-1

แบบรายงาน59

แบบรายงานกลยุทธ์จุดเน้น

แบบรายงานมาตรฐานสำนักงาน

ปก

ร่างผู้รับผิดชอบกลยุทธ์

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๖

allfous(1)

รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ สพป.สกลนคร เขต ๑
(ศน.บรรทัด วภักดิ์เพชร  โทร  ๐๘๕๐๑๐๑๑๘๔)

ดาวน์โหลดรายชื่อ น.ร.สมัครสอบ นานาชาต สพป.สกลนคร เขต ๑ (วิทยาศาสตร์)

 รายชื่อ นร.สมัครสอบคณิตมัธยม

รายชื่อ นร.สมัครสอบ คณิตประถม

Advertisement

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นป.3 ปีกศ.54

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนร.ชั้นป.3 ปีการศึกษา2554-1

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนร.ชั้นป.3 ปีการศึกษา2554-2