นิยามความสามารถของผู้เรียน ด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล

LNR-207x300

 

ดาวน์โหลดได้เลยค่ะ  http://bet.obec.go.th/bet/1597

Advertisement

ขับเคลื่อนเดินหน้างานโอเน็ต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ได้ออกนิเทศตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) โดยใช้แบบทดสอบวินิจฉัยเป็นเครื่องในการนิเทศ  แบ่งสายนิเทศโดยทดสอบชั้นป. 6 และม.3 ทุกโรงเรียน พร้อมทั้งวิเคราะผลการสอบ และสะท้อนผลให้โรงเรียนรับทราบว่า คะแนนสูงหรือต่ำในมาตรฐานใด  รวมทั้งเสนอแนะแลกเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้บรรลุในมาตรฐานที่ต้องพัมนาต่อไป

ทดสอบนักเรียน

ทดสอบนักเรียน

สะท้อนผลการสอบ นิเทศ ชี้แนะ

สะท้อนผลการสอบ นิเทศ ชี้แนะ

63666_397087833710062_1098323043_n 734996_397491673669678_501128051_n

ทดสอบนักเรียน

ทดสอบนักเรียน

_DSC9779 602731_397159067036272_770577120_n _DSC9773 _DSC9763

รูปภาพ