ค่ายศิลปะ “สืบสานศิลป์ สู่อาเซียน”

สพป.สกลนคร เขต 1 โดยศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปศึกษา (โรงเรียนบ้านหลุบเลา: ผอ.ปรีชา สวัสดี ประธานศูนฯ)จัดกิจกรรมค่ายศิลปะ”สืบสาน งานศิลป์สู่อาเซียน” 24-26 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้พื้นฐานเรื่องเทคนิคทางทัศนศิลป์(ดินสอดำ ดินสอสี สีชอล์ค สีโปสเตอร์)เน้นการฝึกปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตามรอยวิถีชีวิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิตไทสกลผ่านงานศิลป และการจัดนิทรรศการผลงาน

This slideshow requires JavaScript.

ภาพพิธีเปิดค่ายศิลปะ

 

Advertisement

พิธีเปิดศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน 2558 ผ่านสถานีวิทยุครูเพื่อการเรียนรู้ สพป.สน.1 คลื่น 105.75 MHz.

                                                                    

                                                                                คลิกดูภาพ

การอบรมยกระดับคุณภาพฯ

การอบรมโครงการประชุมปฎิบัติการระดับคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา  ปีการศึกษา 2554 (ชั้น ม. 4-6) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง  จ.สกลนคร

คลิกดูภาพ

ทำบุญสำนักงาน

     คลิกดูภาพ