รวมลิงค์ FB/ิ ิblock ของร.ร.

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม https://www.facebook.com/nonhorm.school?fref=ts

โรงเรียนไพศาลวิทยา  https://www.facebook.com/nakamwittayakan?Fred=ts
รร.บ้านนาคำว้ทยาคาร https://www.facebook.com/nakamwittayakan?Fred=ts.
โรงเรียนบ้านไร่นาดี  https://www.facebook.com/profile.php?id=100001895514935&fref=ts
โรงเรียนบ้านเชิงดอย https://www.facebook.com/cheungdoi.kutbak.3?fref=ts
รงเรียนบ้านกุดน้ำใส  https://www.facebook.com/profile.php?id=100007257229177&fref=ts
https://www.facebook.com/nakamwittayakan?pagesโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอคุรุราษฎร์ชูวิทย์/626455747440052??fref=ts
โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า  http://www.ntk.ac.th/
https://www.facebook.com/โรงเรียนชุมชนนิรมัย-1944269219131086/?fref=ts
https://www.facebook.com/โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา-1592038394378299/?fref=ts
โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว https://www.facebook.com/anubanphonnagaewSchool?fref=ts

การประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนสิงหาคม 2559

 

431858  431860 431862 431863 431864 431865 431866

แบบสำรวจการใช้งานG-Chat

แบบขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี2559

ดาวโหลดคู่มือการใช้ App G-Chat

แนะนำโปรแกรม
จีแชทบราวเซอร์และ พีซี

จีแชท แอนดรอย

จีแชท IOS

เครื่องมือประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยฯ

เครื่องมือประเมินการอ่านเขียน ครั้งที่ ๑ (1)

แบบรายงาน59

แบบรายงานกลยุทธ์จุดเน้น

แบบรายงานมาตรฐานสำนักงาน

ปก

ร่างผู้รับผิดชอบกลยุทธ์

Previous Older Entries Next Newer Entries