19 การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายใน ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน

แนวทางการนิเทศนิเทศบูรณาการสพฐ.

พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และทเคโนโลยี ปีก.ศ. 61

https://web.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fweb.facebook.com%2Fsornortoom%2Fvideos%2F2028502163882816%2F&show_text=0&width=267

แจ้งความประสงค์ขอรับการพิจารณากิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืน

ดาวน์โหลดแนวทางการจัดกิจกรรม

แบบรายงานการจัดค่ายผู้นำเยาวชนฯ ร.ร.คุณธรรม สพฐ.

แบบรายงานการจัดค่ายฯ ร.ร.คุณธรรม สพฐ.

c

แบบกรอกรายชื่อคณะทำงานหน่วยขับเคลื่อนร.ร.คุณธรรม สพป.สกลนคร เขต ๑

แบบกรอกรายชื่อคณะทำงานหน่วยขับเคลื่อนร.ร.คุณธรรม สพป.สกลนคร เขต ๑  กรอกโดยโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลือนร.ร. คุณธรรมของศูนย์ฯเท่านั้น

 

Previous Older Entries